banner
医院公告
沈阳市安宁医院采购 省保平台与ICPC门诊疾病诊断接口项目公示
出处:安宁医院 2023-07-24
浏览量:2573

沈阳市安宁医院采购

省保平台与ICPC门诊疾病诊断接口项目公示

 

沈阳市安宁医院采购省保平台与ICPC门诊疾病诊断接口项目,中标公司为沈阳施维英科技有限公司。现将采购内容公示如下:

 


        名称


         金额

省保平台与ICPC门诊疾病诊断接口

39000

 

 

 

 

                                    沈阳市安宁医院

                                                  2023.7.24