banner
医院公告
沈阳市安宁医院室外活动区围栏扩建项目 议价结果公示
出处:安宁医院 2023-09-20
浏览量:350

沈阳市安宁医院室外活动区围栏扩建项目

议价结果公示

 

序号

企业名称

1

沈阳金丰文化传播有限公司

2

沈阳市沈北新区盛和发铝塑门窗加工部

3

沈阳市沈北新区加速度白铁制作中心

 

经采购评审小组讨论投票决定中标企业为沈阳金丰文化传播有限公司

                   

                                 沈阳市安宁医院

                                                                       2023.9.20